Ozon Cihazı

Ozon terapi uygulama yöntemleri

Majör Otohemoterapi,

Ozon terapisinin en yaygın olarak uygulandığı yöntemdir. Hastadan 100 ml (50 – 500 ml) kan, ozona dayanıklı vakumlu cam şişeye alınır. Yeterli miktarda kan alındığında, alınan kan ile aynı miktarda medikal ozon, bakteri filtresinden geçirilerek vakumlu cam şişenin içine enjekte edilir ve sonrasında Ozonlanan kan hastaya tekrar geri verilir.

Minör Ozon Terapi,

Kişiden alınan 2-5 cc kanın, medikal ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilmesi yöntemidir.

Vücut Boşluklarına Medikal Ozon Verilmesi,

Rektal veya Vajinal Ozon İnsüflasyonu,

Kulaktan ozon insüflasyonu,

Eklem içine ozon enjeksiyonu,

Haricen Vücut Ozonlaması Yöntemi,

Ayak-bacaktaki yaralar için harici ozonlama

Yatak yaraları için harici ozonlama.