Kümes Hayvanı Yetiştiriciliğinde Ozon Gazı Kullanımı

Bakteri öldürme ve ortamın hava kalitesini yükseltici özellikleri ozonu, kümes hayvanları yetiştiricileri için de çok değerli kılmaktadır. Öyle ki uygulama yapılan çiftliklerde hayvanların daha sağlıklı olduğu daha iyi beslendiği görülmüştür.

Kümes ortamına ozon gazı verilerek ve su ozonlama yöntemiyle uygulama yapılabilir.

 

Çiftliklerde ozon kullanılmasının yararları;

  * Hayvanlarda aşı ve ilaç kullanımı azalır.

  * Su kaynaklı patojenleri azaltır ve dirençli patojen gelişimini önler.

  * Zararlı gaz oluşumunu azaltır.

  * Hayvanlar daha iyi beslenirler ve kilo alımını arttırır ( oranında )

  * Hayvan altlığı oluşumunu arttırır.

  * Sudaki çözünmüş Oksijen oranını ve kuşların ısıya dayanıklılığını arttırır.

  * Amonyak gazı, metan ve karbondioksit gazlarını okside eder, hayvanlar ve çalışanlar için daha sağlıklı bir ortam oluşturur.

  * Kümes dezenfeksiyonunda formaldehitlerden daha etkilidir ve karsinojenik (kanser yapıcı) değildir.

  * Patojenik hastalıkların azaltılmasında etkilidir

  * Dezenfektan kimyasallarının toksik özelliklerinin ortadan kalkması sebebi ile yumurtlayan tavukların ozonlanmış ortamda bulunması yumurta üretimini ve yumurta kabuk kalınlığını arttırır.

Kuluçka Döneminde ;

Kuluçka odalarında ozon kullanılması yumurta ve hayvan gelişimini olumlu yönde etkiler. Yumurta üzerinde toksin oluşuna izin vermezken, kuşların bağışıklık sisteminin zarar görmesini engeller.